geboren 23.10.2005   Tschal-Pa´s Amchou Dawa x Bumo Chomolhamo

 

5 Rüden

 

F´  Nan-Chu,  Kyi-Chu, Jambu, Sanchi und Shuba